ror体育app完美98db点in

论天气对社会稳定的影响-ror体育app完美98db点in

论天气对社会稳定的影响

       以前听人说, 天气一热,

人就容易烦躁,

容易脾气暴躁。
       不过最近这天冷的狗都被冻死了, 大家的脾气还是上来的,

各种撕心裂肺, 哈哈哈哈。
        . .所以问题是,

哪种天气更容易让人生气。
        . . .